ข้อดีและข้อเสียของการประกอบเครื่องด้วยตนเอง

ข้อดีและข้อเสียของการประกอบเครื่องด้วยตนเอง

สำหรับคอมพิวเตอร์ประกอบเองคือ การที่คุณไปซื้ออุปกณ์ต่างๆและนำมาประกอบขึ้นเอง เพื่อให้ได้ สเป็ก รูปลักษณะ ที่ตัวเองต้องการ แต่ใช่ว่าจะมีดีแต่อย่างเดียว เพราะข้อเสียของการประกอบเองก็มีเช่นกัน

ข้อดีของการประกอบเครื่องด้วยตนเอง

    1.มีความภาคภูมิใจ

    2.สะสมประสบการณ์ด้านฮาร์ดแวร์ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปประกอบธุรกิจร้านซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นอาชีพอิสระ

    3.มั่นใจได้ว่า อุปกรณ์ที่ซื้อมาได้สเปกตามต้องการ

    4.ในอนาคตต้องการจะอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถทำได้ง่ายเพราะมีประสบการณ์แล้ว

    ข้อเสียของการประกอบเครื่องด้วยตนเอง

    1.เทคนิกประกอบเครื่องยังไม่ดีพอ เพราะขาดประสบการณ์ อุปกรณ์บางตัวใส่ไม่แน่นเก็บสายไฟไม่เรียบร้อย รกรุงรัง

    2.บอร์ดหล่น ฮาร์ดดิสก์หล่น เปลี่ยนไม่ได้

    3.เสียบสายไฟ หรือใส่อุปกรณ์ผิด เกิดความเสียหาย เสียค่าใช้จ่าย

    4.เสียเวลา