คีย์บอร์ดเออร์โกโนมิกส์ ( Ergonomic keyboard )

คีย์บอร์ดเออร์โกโนมิกส์ ( Ergonomic keyboard )

คีย์บอร์ดที่ถูกออกแบบมาให้ใช้งานสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เน้นความปลอดภัยของผู้ใช้งาน อาทิเช่น ช่วยลดอาการปวดเมื่อย หรือลดความเมื่อยล้า จากการพิมพ์เป็นเวลานานได้ เพราะออกแบบมาให้สามารถวางมือและจัดวางทิศทางของแป้นพิมพ์ให้ใช้งานได้สอดคล้องกับสรีระของมนุษย์มากขึ้น