Netflix ซึ่งเริ่มต้นเป็นบริษัทเช่า DVD ผ่านทางไปรษณีย์ในปี 1997 โดย Reed Hastings และ Marc Randolph ใน Scotts Valley, California, ได้พัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างมากจนกลายเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการบริการสตรีมมิ่งระดับโลกในปัจจุบัน การเดินทางของ Netflix ตลอดหลายทศวรรษได้ผ่านยุคสำคัญหลายยุค ซึ่งแต่ละยุคมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางและความสำเร็จของบริษัท

เริ่มต้นด้วยการให้บริการเช่าแผ่น DVD ผ่านไปรษณีย์ในหลังคาของห้องพักของผู้ก่อตั้ง Netflix อย่างแรก และในภายหลังได้สร้างเว็บไซต์สำหรับเช่าแผ่น DVD ออนไลน์ แต่เมื่อเข้าสู่ปี 2007 Netflix เริ่มที่จะเปลี่ยนโมเดลธุรกิจของตนไปเป็นการให้บริการสตรีมมิงออนไลน์ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญสำหรับบริษัท

การเปลี่ยนโมเดลธุรกิจเป็นการสตรีมมิงออนไลน์เป็นจุดเริ่มต้นของความเจริญรุ่งเรืองของ Netflix ซึ่งเป็นบริษัทที่มีผลักดันมากเมื่อเทียบกับผู้ให้บริการสื่ออื่นๆ ด้วยเนื้อหาดังที่พวกเขาผลิตเองและปรับปรุงในเทคโนโลยีและประสบการณ์ของผู้ใช้ที่ต่อเนื่อง

Netflix ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 1997 โดย Reed Hastings และ Marc Randolph ที่สหรัฐอเมริกา แนวคิดต้นแบบของ Netflix เกิดขึ้นจากประสบการณ์ส่วนตัวของฮาสติงส์ เมื่อเขาต้องการที่จะยืมแผ่นดีวีดีจากวิดีโอเช่น Blockbuster แต่ถูกค้างด้วยค่าปรับในฐานะลูกค้า ซึ่งนำมาซึ่งแนวคิดของการจัดจำหน่ายหนังแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ในเดือนเมษายน 1998 Netflix เริ่มต้นทำธุรกิจด้วยการเปิดเว็บไซต์สำหรับให้บริการเช่าหนังออนไลน์ผ่านไปรษณีย์ ผู้ใช้สามารถเลือกหนังที่ต้องการจากเว็บไซต์และรับไปทางไปรษณีย์ หลังจากการรับหนังไปแล้ว ผู้ใช้สามารถคืนหนังโดยการใส่ไปรษณีย์กลับมาในซองพร้อมติดต่อรับการส่งอีกครั้ง

ในช่วงต้นของ Netflix เป็นเวลาที่ซึ่งการแข่งขันในตลาดวงการดีวีดียังคงเป็นเอกภาพ แต่ด้วยการนำเสนอราคาและโมเดลธุรกิจที่แตกต่าง Netflix ได้รับความนิยมและความสำเร็จอย่างมากในช่วงต้นๆ ซึ่งในภายหลังได้รับการขยายออกไปในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศอื่นๆ ด้วยโมเดลธุรกิจที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในที่สุด