CEO ของ Zoom แนะนำให้ทุกคนอย่าใช้ซูมให้มากจนล้า พักบ้างก็ดีนะ

CEO ของ Zoom แนะนำให้ทุกคนอย่าใช้ซูมให้มากจนล้า พักบ้างก็ดีนะ

คอมพิวเตอร์เป็นสิ่งสำหรับในยุคปัจจุบัน และ เหตุเกิดจากโรคระบาด COVID-19 ทำให้โปรแกรมวิดีโอคอลหลายโปรแกรมเกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดรวมถึง  Zoom ก็เป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่ไว้ติดต่อสื่อสาร แต่ว่าปัญหาคือ การประชุมที่นานเกินไป จนเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่า Zoom Fatigue จนทำให้หลายคนกลัวการเข้าวิดีโอคอลไป

โดย CEO ของ Zoom อย่างคุณ Apana Bawa ได้ออกมาให้ความเห็นว่า Zoom มียอดใช้งานที่ก้าวกระโดดพอสมควร จนส่งผลดีต่อบริษัท ต่ำให้พนักงานทำงานไม่ทันและเกิดความเหนื่อยล้า และการประชุมนานเกิดโรค Zoom Fatigue ได้จริง และวิธีแก้ไขที่ดีที่สุดคือการหยุดพักหน้าจอนั่นเอง

ดังนั้นการใช้ทำงานที่บ้านหรือ Work From Home เป็นเรื่องดีของการป้องกันการแพร่ระบาด แต่ก็ต้องระวังตัวในการที่จะเสี่ยงต่อการพักผ่อนไม่เพียงพอด้วยเช่นเดียวกันครับ