จบคอมพิวเตอร์มา ต้องทำอาชีพอะไร

จบคอมพิวเตอร์มาต้องทำอาชีพอะไร

ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สามารถนำไปประยุกต์สร้างเป็นอาชีพต่างๆ ได้มากมาย ซึ่งผู้เขียน ขอแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มพนักงานบริษัทและกลุ่มอาชีพ อิสระ พนักงานบริษัทส่วนมากจะเป็นผู้ที่จบมาทางด้านคอมพิวเตอร์โดยตรง หรือไม่ก็ศึกษาด้วยตนเองและมีผลงาน ด้านคอมพิวเตอร์มาเสนอ ขณะสมัครงานด้วย หากเป็นงานที่เกี่ยว กับการวางระบบ การพัฒนาโปรแกรม โอกาสที่จะรับผู้ที่ไม่ได้จบมาโดยตรงจะค่อนข้างน้อยกว่า บางที่ให้ความสำคัญมาก เพราะผู้จบมา โดยตรงย่อมมีพื้นฐาน สามารถอบรมเพิ่มเติมได้ไม่ยาก ตำแหน่งงานต่างๆ ของกลุ่มพนักงานบริษัท1. Programmer, Computer Support, นักวิเคราะห์ระบบ นักออกแบบโปรแกรม ตำแหน่ง เหล่านี้จะเน้นรับผู้ที่จบมาโดยตรง 2. Computer Graphic เป็นตำแหน่งที่เน้นรับผู้ที่จบมาด้านศิลปที่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมออกแบบกราฟิคได้ด้วย งานนี้อาจมีลุ้นสำหรับบุคคลทั่วๆ ไป ขอเพียงมีผลงานดีๆ นำ เสนอบวกกับมีฝีมือดี ก็หางานได้ไม่ยาก3. ช่างซ่อม-ประกอบเครื่อง ติดตั้งโปรแกรม ด้านนี้เน้นผู้มีประสบการณ์มากกว่า ไม่จำเป็น ต้องจบโดยตรง หรืออาจไม่จำเป็นต้องมีวุฒิปริญญาด้วยซ้ำ (ทางร้าน จะได้กดค่าแรงได้ต่ำๆ หน่อย)4. อาจารย์สอนคอมพิวเตอร์ตามสถาบันต่างๆ เน้นผู้ที่จบด้านการสอน และมีความสามารถ ด้านคอมพิวเตอร์ เพราะสามารถฝึกหัดได้ง่าย แนวนี้ถ้าคุณจบ … Read moreจบคอมพิวเตอร์มา ต้องทำอาชีพอะไร